☯ [Phong Thuỷ – Luận Đoán] LUẬN ĐOÁN KHI ĐẾN NHÀ CỦA TIỀN NHÂN

– Nhà có mạng nhện: có thưa kiện. – Nhà có mùi hôi, ẩm mốc: có bệnh. – Nhà giật cấp bất thường phụ nữ trong nhà hay bị mổ xẻ. – Nền nhà bị mẻ: làm ăn xuống dốc. – Nhà khuyết cung Càn: gia chủ bị phế. – Nhà khuyết cung Khôn: chủ […]

☯ [Phong Thuỷ – Luận Đoán] LUẬN ĐOÁN KHI ĐẾN NHÀ CỦA TIỀN NHÂN Read More »