☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT THUỘC 64 QUẺ TRÊN BÀN TAY

Để thuộc 64 quẻ trong Dịch lý Việt Nam là một quá trình. Phần lớn người học nhanh lắm cũng phải mất từ 1 đến 2 tháng. Bởi vì, chúng ta chưa có một Hệ thống lại 64 quẻ theo cách dễ học. Theo Thiển ý của Vưu Thanh chúng ta sẽ hệ thống lại […]

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT THUỘC 64 QUẺ TRÊN BÀN TAY Read More »