☯ [Kiến Thức Y Khoa] CAN CHI ỨNG PHỦ TẠNG

CAN CHI ỨNG PHỦ TẠNG Giáp Dần ở MẬT rõ ràng, Bính Ngọ Tiểu Tràng, Ất Mão ở Gan . Canh Thân phải nhớ Đại Tràng, Nhâm Tý, Quí Hợi: Bàng Quang –Thận rồi. Tuất Thìn, Đinh Tỵ: VỊ  – TIM, Sửu Mùi – lá lách, PHẾ  là Dậu Tân. Loan đầu lý khí trực […]

☯ [Kiến Thức Y Khoa] CAN CHI ỨNG PHỦ TẠNG Read More »