Tháng Một 2019

☯ [Phong Thủy – Cơ Bản] MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG THUẬT PHONG THUỶ

☯ [Phong Thủy – Cơ Bản] MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG THUẬT PHONG THUỶ Hướng: phía trước của căn nhà. Hướng còn dùng để chỉ một cung bằng 450 trên La kinh. La kinh được chia làm 8 hướng. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc. Sơn: phía […]

☯ [Phong Thủy – Cơ Bản] MỘT SỐ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG THUẬT PHONG THUỶ Read More »

☯ [Phong Thủy – Nhà Ở] THẦN TÀI VÀ THỔ ĐỊA NGỒI SAO CHO ĐÚNG

☯ [Phong Thủy – Nhà Ở] THẦN TÀI VÀ THỔ ĐỊA NGỒI SAO CHO ĐÚNG Chào mọi người! Mùa xuân là mùa đẹp nhất năm hô hô. Mọi người đến ngày gần tết sẽ làm gì ? hê hê. Hôm nay, tôi cũng như mọi người sẽ.. Viết bài. Lại thêm một bài về Trời

☯ [Phong Thủy – Nhà Ở] THẦN TÀI VÀ THỔ ĐỊA NGỒI SAO CHO ĐÚNG Read More »

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Mạn Đàm] CÓ TRỜI HAY KHÔNG?

  Theo Vua Hạ Vũ (2205-1766 trước Tây lịch) ở sông Lạc, một chi nhánh của sông Hoàng Hà. Khi nước rút, vua thấy một con linh qui hiển hiện trên lưng có 9 số mà lập ra Cửu Trù Hồng Phạm (9 khuôn phép lớn) tức chín điều cơ bản để dạy dân trong

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Mạn Đàm] CÓ TRỜI HAY KHÔNG? Read More »

Scroll to Top