Tháng Mười 2016

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT HỌC 64 QUẺ DỊCH LÝ VIỆT NAM (2)

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT HỌC 64 QUẺ DỊCH LÝ VIỆT NAM Tiếp Theo. Sau khi lập thành bảng 64 Quẻ. Các Bạn nên Viết ra theo Từng 8 Quẻ để dễ học. Ví Dụ: 11 Thuần Kiền, 12 Thiên Trạch Lý, 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân…18 Thiên Địa Bỉ. Và Mỗi […]

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT HỌC 64 QUẺ DỊCH LÝ VIỆT NAM (2) Read More »

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ MẬT BÁT QUÁI (8 TƯỢNG ĐƠN) (Theo quan điểm Dịch Lý Việt Nam)

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ MẬT BÁT QUÁI (8 TƯỢNG ĐƠN) CÁC QUI ƯỚC THÀNH LẬP BÁT QUÁI (CÓ 4 QUI ƯỚC SAU) Tiền nhân đã mượn Tượng (hiện tượng tự nhiên) Hình (hình ảnh có sẳn, giống với vật thể tự nhiên) Hài (cơ thể, cấu tạo có sẳn của

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ MẬT BÁT QUÁI (8 TƯỢNG ĐƠN) (Theo quan điểm Dịch Lý Việt Nam) Read More »

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ MẬT VỀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VŨ TRỤ

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ MẬT VỀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VŨ TRỤ (Lý Đức Tính Âm Dương của Bát Quái) Các biểu tượng trong bát quái dùng theo nguyên tắc: Dị lấy Đồng mà Qui (Khác nhiều nên lấy Giống nhau mà gom lại). Các tượng KHÔN, CẤN, KHẢM, TỐN đều có

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ MẬT VỀ VÒNG TUẦN HOÀN CỦA VŨ TRỤ Read More »

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ ẨN VỀ DANH CỦA BÁT QUÁI

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ ẨN VỀ DANH CỦA BÁT QUÁI Tiền nhân đã biến thông Danh (tên) Ý (ý nghĩa) Tượng (hình) Dịch ở một số phạm vi Tình Lý Âm Dương mà người đời Thường hay Gặp, có thể Hiểu và Dùng được, minh họa Lý Đức Tính của

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] LÝ GIẢI BÍ ẨN VỀ DANH CỦA BÁT QUÁI Read More »

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bí Quyết Học 64 Quẻ Dịch Lý Việt Nam (1)

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bí Quyết Học 64 Quẻ Dịch Lý Việt Nam (1) Bài trước đã chia sẽ các học Bát Quái. Hôm nay chia sẽ thêm cách học 64 Quẻ trong Dịch lý. Các bạn nên hiểu rõ cấu tạo của 64 quẻ là việc tương tác của  8 quẻ đơn

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] Bí Quyết Học 64 Quẻ Dịch Lý Việt Nam (1) Read More »

Scroll to Top