Bí Quyết Thuộc Bát Quái

BÍ QUYẾT THUỘC BÁT QUÁI

Để giúp các bạn mới bước vào học dịch lý được dễ dàng hơn. Tôi xin chia sẻ Bí Quyết dễ nhớ các dịch Tượng trong các quẻ. Các bạn nhớ kỹ rằng Mọi sự hóa thành đều phải theo công thức sau:
Bộ mặt cũ ± Manh nha ˂=˃ Bộ mặt mới
và cũng là cách hình thành một tượng đơn (đơn quái trong bát quái)
Trong đó:
– Bộ mặt cũ: vạn hữu trước khi biến hóa, biến đổi.
– Bộ mặt mới: vạn hữu sau khi biến hóa, biến đổi.
– Manh nha: tác nhân gây nên sự biến hóa (có thể là ý tưởng, là hạt bụi, là chênh lệch nhiệt độ…) dù là xuất phát từ nội tại hay ngoại vi.
Vậy bất cứ một hoá thành nhiệm nhặt nào cũng phải có tối thiểu 3 đại lượng.
Để dễ dàng trong quá trình học dịch ta làm quen với Tám Tượng Đơn như sau: (Cách học)
Bước I. Học thuộc số lý trước: 1 đến 8
Bước II. Học dịch tượng ứng với số lý
Ví dụ: 1= Kiền Tam Liên, tức 3 đường thẳng


2= Đoài Thượng Khuyết, Tức bị khuyết mẻ phía trên


3=Ly Trung Hư, tức ở giữa không có


4=Chấn Ngưỡng Thượng, tức cái chậu ngữa


5=Tốn Hạ Đoạn, tức chân ghế


6=Khảm Trung Mãn, tức giữa đầy


7=Cấn Phủ Hạ, tức chậu úp


8=Khôn Lục Đoạn, tức 6 đoạn rời rạc


Bước III. Học Danh Lý tượng dịch.
Lúc này chúng ta sẽ học thêm một bước nữa là: Kiền (Càn)=Thiên=1=Tam liên, Đoài=Trạch=2=Thượng khuyết,….
Bước IV. Học ý tượng. Kiền=Cương kiện=mạnh mẽ.
Lưu ý: Trong bảng Tám tượng đơn Viết Ý Tượng rất nhiều, các bạn chỉ cần nhớ lấy 1 (một) ý tượng mà mình Tâm Đắc Nhất và Dễ Nhớ Nhất đối với mình để học. (Theo Nam Thanh Phan Quốc Sử).
Thân chào. Bài sau mình sẽ chia sẽ Bí Quyết học thuộc 64 Quẻ nhanh nhất.

Scroll to Top