☯ [vuuthanhdichhocduong – Kiến Thức Y Khoa] Làm sao để sống sót qua cơn...

Người bệnh khi lên cơn đau tim thì tim họ sẽ đập loạn nhịp và yếu. Sau đó, họ cảm thấy choáng, uể oải....

☯ [vuuthanhdichhocduong – Kiến Thức Y Khoa] Thức Ăn Của Tế Bào Ung Thư

Thức Ăn Của Tế Bào Ung Thư - Xuân Phong dịch từ bản tiếng Pháp - Tài liệu thảo luận của CFQ (Cercle Francophone à Quinhon)...

☯ [vuuthanhdichhocduong – Kiến Thức Y Khoa] Dấu Hiệu Nhận Biết Bệnh Ung Thư

7 Dấu Hiệu Nhận Biết Ung Thư Trên trang WebMD, Hiệp hội Ung thư Mỹ đã đưa ra khuyến cáo về một số biểu hiện...