Giới Thiệu

LỜI PHI LỘ

Dịch Lý, quy luật thường hằng của Vũ Trụ, là nguyên lý vận động của Tự nhiên, là Công thức Mẫu về sự Biến động – Biến đổi – Biến hóa của Vô Hữu trong Vũ Trụ.

Mỗi dân tộc hiểu và ứng dụng Dịch Lý vào đời sống thực tiễn theo mỗi kiểu khác nhau. Chúng tôi có cơ duyên được học Dịch Lý Việt nam, là sự hiểu biết về Quy luật Biến đổi của Tự nhiên theo cách của dân tộc Việt Nam, do chính người Việt Nam phát hiện ra.

Chúng tôi có mong muốn truyền đạt lại cho những ai có lòng cầu học nhưng chưa gặp được cơ duyên, biết được những điều chúng tôi được tai nghe, mắt thấy và trí hiểu.

Chúng tôi không có tham vọng được làm thầy trong thiên hạ, chỉ mong được trọn kiếp tơ tằm mà thôi.

Đối với chúng tôi, sự học hỏi là vô cùng tận, chỉ có thể biết nhiều chứ không thể biết hết nên bản thân chúng tôi ý thức rằng phải học hỏi, nghiên cứu mãi không thôi. Tiêu chí của chúng tôi là ngày hôm nay cố gắng học, hiểu nhiều hơn chính mình ngày hôm qua.

Chính vì nhu cầu học hỏi và truyền đạt lại cho những ai sắp sửa gặp được cơ duyên nên chúng tôi lập ra Dịch Học Đường Vưu Thanh làm một nơi chốn để mọi người cùng học Dịch Lý Việt Nam.

Rất hoan nghênh các thiện chí muôn phương đến với Dịch Học Đường Vưu Thanh.

                                                          Chủ Nhiệm Dịch Học Đường

                                                           Vưu Thanh

                                                            Cẩn bút
ĐƯỜNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Truyền giảng Dịch Lý Việt Nam, với Chương trình giảng huấn là bộ ” KINH DỊCH XƯA và NAY” của tác giả Nam Thanh Phan Quốc Sử – Nguyên Trưởng Ban Tu Thư Việt Nam Dịch Lý Hội.

Nghiên cứu và ứng dụng Dịch Lý Việt Nam vào các học thuật khác như: Thuật Diện Tướng, Thuật Phong Thủy, Chích Lễ Việt Nam.

                                                                   Chủ Nhiệm Dịch Học Đường

                                                                   Vưu Thanh

                                                                    Kính cáo

Scroll to Top