☯ [Triết lý nhân sinh] CÁC YẾU TỐ ĐỂ CHÚNG TA CÓ NHIỀU CƠ HỘI VÀ BẠN BÈ.

☯ [Triết lý nhân sinh] CÁC YẾU TỐ ĐỂ CHÚNG TA CÓ NHIỀU CƠ HỘI VÀ BẠN BÈ.   Đó là 5B: Ban=> Bạn=> Bàn=> Bán =>Bè.   Trong đó B đầu tiên là Ban là khó nhất, không biết ban cho ai, ban cái gì, ban như thế nào? Ban cái mình có hay […]

☯ [Triết lý nhân sinh] CÁC YẾU TỐ ĐỂ CHÚNG TA CÓ NHIỀU CƠ HỘI VÀ BẠN BÈ. Read More »