Liên Hệ

Địa chỉ : 548/128 Khu vực1, đường 3 tháng 2 nối dài, P An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Chủ nhiệm : Vưu Thanh Dịch Học Sĩ Vưu Tấn Lộc

Điện Thoại Di Động: 091.339.3031

Email : vuuthanhdichhocduong@gmail.com