☯ [Phong Thủy – Cơ Bản] CHÍNH HƯỚNG – KIÊM HƯỚNG, ĐẠI – TIỂU KHÔNG VONG

☯ [Phong Thủy – Cơ Bản] CHÍNH HƯỚNG – KIÊM HƯỚNG, ĐẠI – TIỂU KHÔNG VONG

1. Chính hướng: từ đường phân giác của sơn ± 3 độ, khí nhà được thuần thanh. Đây là điều kiện cần để phát phúc.

2. Kiêm hướng: từ giới hạn cuối cùng của Chính hướng lấy thêm ra mỗi bên 3 độ. Khi hướng nhà không có vượng tinh đáo hướng phải dùng Kiêm hướng để thâu nạp khí của vượng tinh. Kiêm hướng: Sơn âm thì độ kiêm là âm. Sơn dương thì độ kiêm là dương.

3. Tiểu không vong: từ giới hạn cuối cùng của Kiêm hướng lấy thêm ra mỗi bên 1,5 độ lúc đó hướng nhà sẽ trùng với đường phân giới của 2 sơn. Nhà phạm cuộc này rất khó đắc tài lộc, sức khỏe kém, gia đạo lủng củng. Nhà phạm Tiểu không vong thì phải chọn sơn nào có vượng tinh làm hướng nhà sao cho thuần khí thì được.

4. Đại không vong: cũng giống như Tiểu không vong nhưng hướng nhà lại trùng với đường phân giới của 2 quẻ (2 hướng). Nhà phạm cuộc này thậm chí còn bị ảnh hưởng xấu hơn so với cuộc Tiểu không vong ví dụ như cô quả, tuyệt tự, lao tù, phá sản, người trong nhà biến đổi bản chất, ngủ hay gặp ác mộng …

Nhà phạm Đại không vong: mà hướng kiêm là Linh thần (có vận tinh Ngũ hoàng đến) và lại có ao hồ, cổng, cửa, đường đi … tại Linh thần thì vẫn có thể hóa giải được.

Scroll to Top