Author name: Vưu Thanh Dịch Học Sỹ

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Giải Trí] Cười chút chơi cho đời bớt … khỏe!!!!!

Ðời Dài Lê Thê – Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không? – Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi. Sự Kiện Lớn Giáo sư hỏi cả lớp: – Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà […]

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Giải Trí] Cười chút chơi cho đời bớt … khỏe!!!!! Read More »

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Giải Trí] Mệt

  Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt. Ðơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt. Tương ái không mệt, tương tàn mới mệt. Chung tình không mệt, đa tình mới mệt. Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt. Chân thành không mệt, giả

☯ [vuuthanhdichhocduong.com-Giải Trí] Mệt Read More »

Scroll to Top