☯ [Kiến Thức Y Khoa] CAN CHI ỨNG PHỦ TẠNG

CAN CHI ỨNG PHỦ TẠNG

Giáp Dần ở MẬT rõ ràng,

Bính Ngọ Tiểu Tràng, Ất Mão ở Gan .

Canh Thân phải nhớ Đại Tràng,

Nhâm Tý, Quí Hợi: Bàng Quang –Thận rồi.

Tuất Thìn, Đinh Tỵ: VỊ  – TIM,

Sửu Mùi – lá lách, PHẾ  là Dậu Tân.

Loan đầu lý khí trực xung,

TÙY theo cung vị, mà ta đoán tìm.

Bịnh tình luận giải ngũ hành,

DÙNG phương chế hóa, ta hành ta an.

Thời gian ứng nghiệm rõ ràng,

TAM HỘI thuộc hướng, vượng tinh đến cùng.

Scroll to Top