☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] TỔNG QUÁT VỀ LÝ DỊCH – DỊCH LÝ.

☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] TỔNG QUÁT VỀ LÝ DỊCH – DỊCH LÝ.

Lý: lý lẽ, con đường, khuôn phép,…

Dịch: sự dịch chuyển, sự biến hóa biến đổi,…

Lý Dịch là cái lý lẽ của sự dịch chuyển, sự biến đổi, biến hóa của muôn loài, của sự vật hiền tượng trong Vũ Trụ từ vô hình đến hữu hình. Là môn triết học cổ xưa nhất của loài người nói về sự vận hành của mọi thứ trong khắp hành tinh này. Từ triết lý về sự biến dịch đó mà Tiền Nhân đã khám phá ra cái Lý Đồng Nhi Dị (Lý Giống Mà Khác) hay Dị Nhi Đồng (Khác Mà Giống).

☯ Lý  Dịch là gì?

Lý Dịch là cái lý lẽ nói về sự dịch chuyển, biến đổi của mọi vật trong Vũ Trụ từ vô hình đến hữu hình. Là môn học lâu đời nhất của loài người nói về sự vận hành của hành tinh. Từ triết lý về sự biến đổi đó mà Tiền Nhân đã khám phá ra cái Lý Đồng Nhi Dị (Lý Giống Mà Khác) hay Dị Nhi Đồng (Khác Mà Giống). Rồi Tiền Nhân đặt cho cái danh chung của Giống và Khác là Âm và Dương và ngược lại, gọi là LÝ ÂM DƯƠNG. Với Triết lý Âm Dương này Tiền Nhân đã suy luận ra định luật 8 gọi là Bát Quái và 64 Tượng Dịch (Quẻ Dịch) đủ sức diễn tả mọi trạng  thái biến hoá của Vũ Trụ.

 Lý Dịch là một cái lý vô hình nay được Tiền Nhân định danh và hữu hình hóa ra các vạch đứt liền và tìm ra công thức Biến Hoá Luật, lập thành môn khoa học lý luận hẳn hoi về Dịch nên gọi tên là Dịch Lý. Mà Lý Dịch có mặt ở khắp mọi ngành nghề khoa học nên Dịch Lý xứng đáng là môn Khoa Học Tổng Hợp.

Dịch Lý (Kinh Dịch, Chu Dịch, Dịch Lý Việt Nam) là gì? Là lời diễn giải ý nghĩa của 64 Quẻ Dịch Và cách ứng dụng chúng theo góc nhìn riêng của từng thế hệ đã qua.

☯ Biết Dịch Lý để chọn lựa và đưa ra giải pháp tốt nhất trong đời sống.

Với Dịch Lý ta biết được từng giai đoạn đang và sẽ đi qua được diễn tiến như thế nào, từ đó ta có sự lựa chọn và đưa ra giải pháp thích hợp  mà quyết định và hành động một cách tốt nhất.

Biết Dịch Lý là ta biết được một ngôn ngữ chung của muôn loài vạn vật, nhằm hòa nhịp cùng giai điệu của Vũ Trụ. Một cuộc sống Biết – Hiểu – Cảm và Nhận, một tinh thần An nhiên – Tự tại – Hạnh phúc.

☯ Dịch Lý có ảnh hưởng gì trong đời sống và quyết định của con người?

Con người luôn sống động trong cái lý của Dịch. Nói cách khác mọi hoạt động của con người đều bị và được Lý Dịch chi phối, từ lý trí, tư tưởng cho đến hành động, từ chủ quan đến khách quan, từ các giai đoạn sinh trưởng của vạn vật Thành-Trụ-Hoại-Không đến con người như: Sinh – Lão – Bệnh – Tử…

Mọi quyết định và hành động của con người đều bị và được chi phối của Dịch Lý.

☯ Biết Dịch Lý là biết nhiều góc nhìn để uyển chuyển, linh động hơn trong cuộc sống:

Trong cuộc sống của con người luôn trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm biến dịch mà các tình huống ta gặp phải không phải lúc nào ta cũng lựa chọn được. Từ đó Tiền Nhân mới khuyên:

Mỗi người ai cũng có một tính riêng biệt, tuy nhiên đôi lúc ta phải biết thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh gặp phải để tốt hơn.

Scroll to Top