☯ [Dịch Lý – Triết Dịch] BÍ QUYẾT THUỘC 64 QUẺ TRÊN BÀN TAY

Để thuộc 64 quẻ trong Dịch lý Việt Nam là một quá trình. Phần lớn người học nhanh lắm cũng phải mất từ 1 đến 2 tháng. Bởi vì, chúng ta chưa có một Hệ thống lại 64 quẻ theo cách dễ học.

Theo Thiển ý của Vưu Thanh chúng ta sẽ hệ thống lại 64 quẻ trên bàn tay để dễ dàng cho các bạn mới bước vào con đường Dịch lý. 64 Quẻ thực ra chỉ là tổ hợp của Bát quái (Xem bài Bí quyết thuộc Bát Quái) tức là (8 quái x8 quái=64 Quái). theo bảng bên dưới.

Bước 1: Chúng ta viết lên bàn tay các con số từ 1 đến 8 theo Vị trí như hình bên dưới.

Bước 2: Chúng ta ghép lần lượt các số thứ tự như sau lên bàn tay trái: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18. Như hình dưới:

Và tuần tự đến: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Sau đó: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Rồi tiếp 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; Đếm Tuần Tự cho đủ đến: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.

Cứ lần lượt như thế đến 88.

Sau đó ghép các Tượng đơn (Thiên, Trạch, Hoả, Lôi, Phong, Thuỷ, Sơn, Địa) để thay thế cho các con số 1,2,3…8.

Bước 3: Thêm Tên 64 quẻ Kép vào là các bạn sẽ học dễ dàng. (Xem thêm bài Bí Quyết thuộc 64 quẻ Dịch lý Việt Nam 1, 2, 3).

Ví dụ: Thiên Trạch Lý, Thiên Hoả Đồng Nhân;….Trạch Hoả Cách, …

Cảm ơn Các bạn đã theo dõi.

Vưu Thanh

Viết xong giờ Đồng Nhân-Thuần ly

Scroll to Top